Podobně jako je mozek nebo srdce neodmyslitelnou součástí našeho těla, tak je alternátor či startér důležitý pro jakýkoliv automobil. Jestliže přestanou fungovat, může to představovat závažný problém pro vašeho plechového miláčka. Nefungující alternátor či startér ve vozidle je poměrně nepříjemnou záležitostí, kterou je potřeba co nejdříve vyřešit. 

Alternátor i startér dostaneme opět do formy

Specializujeme se na opravy starterů a alternátorů - v krátkých lhůtách opravíme tyto prvky všech typů a značek.

Nejčastější závady startéru 

 • 62 % všech poruch startérů jsou způsobeny špatnou nebo slabou autobaterií. 
 • Startér běží naprázdno – nevysouvá nebo je vadná volnoběžka (to může být špatně identifikovatelné, volnoběžka někdy vypadá funkčně, ale při plném zatížení se protáčí). Také by mohly být vylámané zuby na věnci setrvačníku.
 • Startér se otáčí pomalu nebo vůbec – většinou jde o opotřebené kartáče (uhlíky), může to způsobovat i vadná cívka, ložiska a případně i špatný kontakt.

Nejčastější závady alternátoru

 • 67 % všech poruch alternátoru je způsobeno vadným nebo špatně dobitým akumulátorem.
 • Další možné závady mohou být způsobeny vadnými elektrickými kontakty, pojistkami, špatnými přívodními kabely nebo špatným ukostřením.
 • Také může jít o opotřebovaný klínový či drážkový řemenem nebo jeho nesprávné napnutím.

Postup opravy alternátorů a startérů

 1. Zjištění závady
  Alternátor nebo startér otestujeme a určíme jeho poruchu. Následně provedeme kalkulaci ceny.
 2. Testování
  Nastupuje fáze testování, která spočívá v diagnostice závady.
 3. Demontáž
  Startér nebo alternátor je rozložen na jednotlivé díly, které jsou samostatně přezkoušeny. Špatné a nadmíru opotřebené díly jsou nahrazeny novými.
 4. Kompletace, testování 
  Všechny opravené součásti, včetně nových náhradních dílů jsou smontovány. Opravený startér nebo alternátor je promazán a opětovně přezkoušen.

Pokud zadáte celé jméno budeme rádi.

Na tento mail Vám zašleme případnou nabídku a kopii Vaší poptávky.
Pokud preferujete telefonní kontakt, uveďte to prosím v poptávce společně s časem kdy Vám nejlépe volat.