Odešla vaše autobaterie do věčných lovišť? Vyměnili jste ji za novou, ale co si počít s tou původní nefunkční? Jelikož jsou nefunkční autobaterie a motobaterie nebezpečným odpadem, je nutná jejich ekologická likvidace.

Co s vysloužilými autobateriemi?

Vysloužilé autobaterie jsou nebezpečným odpadem, který nelze jen tak kamkoliv vyhodit. Autobaterie a motobaterie určené k likvidaci se nesmí v žádném případě ukládat společně s komunálními odpady, ale je nutné je ekologicky zlikvidovat. Můžete je odevzdat prodejci nových autobaterií, nebo se dají prodat ve specializovaných sběrných dvorech. Autobaterie jsou totiž dobrým zdrojem olova.

Podle § 38, odstavec 5 zákona č. 185/2001 Sb. je poslední prodejce povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele, tedy kupujícího, o způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně a to bez nároku na úplatu od spotřebitele. Výrobky je povinnen odebrat po celou pracovní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Zajistíme zpětný odběr i likvidaci

Použité akumulátory vykupujeme a poskytujeme slevy na nové produkty. Postaráme se také o jejich recyklaci. Podnikatelským subjektům vystavíme řádný doklad o sběru starých akumulátorů.

Pokud zadáte celé jméno budeme rádi.

Na tento mail Vám zašleme případnou nabídku a kopii Vaší poptávky.
Pokud preferujete telefonní kontakt, uveďte to prosím v poptávce společně s časem kdy Vám nejlépe volat.