Za co může selhání baterie?

6 důvodů, které způsobují selhání motoru

 1. baterie není používána podle svého určení
 2. velikost baterie není vhodná pro vybraný vůz
 3. vůz má příliš mnoho elektrických spotřebičů
 4. baterie nebyla nainstalovaná správně
 5. baterie nemá čisté kabely
 6. kabely nebyl správně zapojené

Za nefunkční autobaterií mohou také servisní a údržbové problémy

Mezi nejčastější patří:

 • opravovaný nebo zastaralý elektrický systém,
 • vozidlo stálo dlouho bez provozu,
 • vozidla bylo používáno v oblastech s horšími jízdními podmínkami.

O selhání baterie vypovídá také její vizuální podoba

Pokud baterie vykazuje určité nedostatky, je dost pravděpodobné, že dojde k jejímu selhání. 

 • pólové svorky jsou otlučené, pokroucené nebo zatlačené do víka
 • boční svorky jsou překroucené
 • nádoba a víko baterie jsou promáčklé, poškozené nebo byly vystavené vysokým teplotám
 • boční strany nádoby baterie jsou vytlačený nebo zvlněné - zvětšení elektrod

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Nenašli jste požadovanou otázku s odpovědí? Napište nám.

Vyplňte, kam máme zaslat odpověď na Váš dotaz.