Jak funguje baterie?

Baterie funguje na principu vytváření elektrického napětí z chemické reakce, která vzniká, pokud se dva nestejné materiály (kladné a záporné desky) ponoří do elektrolytu, tedy do roztoku kyseliny sírové a vody. U typických olověných elektrolytových baterií je napětí zhruba 2 volty na článek, celkové napětí je tak 12 voltů. Baterie začne dodávat elektřinu, pokud dojde k uzavření obvodu mezi kladným a záporným pólem. Uzavřením obvodu se myslí, když se k baterii připojí elektrický spotřebič.

Nepřetržité vybíjení a nabíjení

Baterie si uchovává elektřinu na pozdější použití a funguje na principu nepřetržitého procesu nabíjení a vybíjení. V okamžiku, kdy se k ní připojí nějaký elektrický spotřebič, tak se baterie začíná vybíjet a naopak, když je do ní dodáván proud, který obnovuje chemický rozdíl mezi elektrodami, dochází k nabíjení baterie.

K nabíjení dochází pří jízdě v případě, že není zapojené žádné elektrické zařízení a zároveň alternátor vhání proud zpět do baterie. Při vybíjení dochází k tomu, že si olověné elektrody začnou být více podobné, kyselina je slabší a napětí začne klesat. Může nastav stav, kdy je baterie vybitá natolik, že už nemůže dodávat elektřinu s využitelným napětím.

Opětovné nabití baterie

Jak baterii znovu nabít? Stačí vybité baterii opět dodat elektrický proud. Při nabíjení baterie dochází k obnovení chemického rozdílu mezi elektrodami a baterie je tak schopná opět dodávat energii. Vybíjení a nabíjení olověných elektrolytických baterií je proces, který umožňuje opakované vybíjení energie a její dodávání do baterie. Čím častěji se tyto cykly v baterii opakují, tím se zvyšuje odolnost baterie.

Zajímá vás víc? Zeptejte se nás

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Nenašli jste požadovanou otázku s odpovědí? Napište nám.

Vyplňte, kam máme zaslat odpověď na Váš dotaz.