Autobaterie by měla být stále dobitá, jinak ztrácí svou kapacitu a pomalu se ničí. Autobaterie má za úkol dobíjet alternátor v automobilu, bohužel ne vždy ji zvládne zcela dobít. Může za to například velký odběr proudu spotřebičů při vypnutém motoru, časté startování, krátké jízdy nebo může dojít k poruše dobíjení.

Údržbové autobaterie

U starších autobaterií, které jsou údržbové, je třeba pravidelně kontrolovat hladinu elektrolytu. A pokud se hladina nenachází mezi ryskami minimálního a maximálního doporučeného objemu elektrolytu v baterii, je nutné doplnit správné množství dolitím destilované vody. Elektrody musí být vždy zcela zalité, ale hladina elektrolytu přesahující vyznačenou maximální hodnotu by mohla způsobit jeho vytečení.

Zjištění stavu dobití

Vybitou baterii lze poznat dvěma způsoby, buď pomocí měření jejího napětí nebo měřením hustoty elektrolytu. Baterii bychom měli měřit až několik hodin po jízdě nebo nabíjení, aby se napětí zcela ustálilo. S voltmetrem zjistíme jeho hodnotu a podle té vyhodnotíme stav autobaterie. Pokud má napětí více než 12,6 V, pak je úplně v pořádku. Při hodnotách 12,4 - 12,6 V není baterie nabitá do plné kapacity, ale pořád je to dostatečné. Pokud nám voltmetr ukáže hodnotu pod 12,4 V, je nutné ji neprodleně dobít.

Před měřením hustoty elektrolytu bychom též měli počkat několik hodin, a poté s pomocí hustoměru změříme jeho hustotu. Při maximálním nabití jeho hustota dosahuje 1,26 - 1,28 g/cm3. Hustota mezi 1,24 - 1,25 g/cm3 znamená dostatečné nabití, pod hodnotu 1,24 g/cm3 baterie vyžaduje dobití.

Nabíjení

Autobaterii můžeme dobíjet buď pomocí klasické nebo automatické nabíječky. U klasických nabíječek je doporučený nabíjecí proud roven maximálně jedné desetině její kapacity. Nabíjet se tedy bude deset hodin v případě úplného vybití, po kterých je nutné ji odpojit, aby nedošlo k přebití. U klasických údržbových baterií nesmíme zapomenout na uvolnění víka, protože nabíjením v nich vzniká vodík a při hromadění v baterii by mohlo dojít k jejímu výbuchu.

Automatické nabíječky mají nespornou výhodu v tom, že není třeba dodržovat přesnou dobu nabití, jelikož se o celý proces nabíjení starají samy. Při připojení zanalyzují stav baterie, plně ji nabijí, a poté se přepnou do udržovacího režimu. Při něm dobíjení stále probíhá jen velmi malým proudem, takže nemůže dojít k přebití.

Pro nabíjení AGM nebo gelových akumulátorů vždy používejte jen nabíječky, které tyto technologie podporují, jinak dojde k jejich nevratnému zničení.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit.